पहिल्या शतकातील अपोस्टोलिक ख्रिस्ती धर्माची जीर्णोद्धार
त्रिमूर्ती भ्रम
त्रिमूर्ती भ्रम

त्रिमूर्ती भ्रम

शास्त्र निर्देशांक

    उत्पत्ति 1: 26
    उत्पत्ति 18: 1-3
    उत्पत्ति 18: 22
    उत्पत्ति 19: 24
    निर्गमन 3: 2
    निर्गमन 3: 14
    निर्गमन 33: 11
    12 संख्या: 8
    अनुवाद 4: 35
    Deuteronomy 6: 4 - शेमा
    अनुवाद 18: 15-18
    अनुवाद 32: 39
    2 शमुवेल 7: 22
    एक्सएनयूएमएक्स किंग्ज एक्सएनयूएमएक्स
    स्तोत्र 2: 7
    स्तोत्र 8: 5
    स्तोत्र 16
    स्तोत्र 22
    स्तोत्र 49: 7
    स्तोत्र 82: 6
    स्तोत्र 110: 1
    स्तोत्र 110: 5
    नीतिसूत्रे 8: 22
    नीतिसूत्रे 30: 4
    यशया 6: 8
    यशया 7: 14
    यशया 9: 6
    यशया 42: 8
    यशया 43: 11
    यशया 44: 6
    यशया 48: 11
    यशया 48: 16
    डॅनियल 3: 25
    होसा 13: 4
    जोएल 2: 27
    जोएल 2: 32
    मीखा 5: 2
    जखर्याह 2: 8-11
    जखऱ्या 12: 10
    मलाच्की 2: 10
    मलाच्की 3: 1

    मॅथ्यू 1: 23
    मॅथ्यू 3: 16-17
    मॅथ्यू 24: 36
    मॅथ्यू 28: 19
    चिन्ह 2: 7
    चिन्ह 10: 18
    मार्क 12: 28-34
    लूक 1: 76
    लूक 10: 18
    जॉन 1: 1
    जॉन 1: 15
    जॉन 1: 18
    जॉन 2: 19
    जॉन 5: 18
    जॉन 5: 23
    जॉन 6: 38
    जॉन 8: 58
    जॉन 10: 30
    जॉन 10: 33
    जॉन 12: 41
    जॉन 17: 3
    जॉन 17: 5
    जॉन 18: 6
    जॉन 20: 28
    2: 21 काम करते
    7: 59 काम करते
    13: 33 काम करते
    20: 28 काम करते
    रोम 9: 5
    रोम 10: 13
    रोम 14: 11
    1 करिंथकर 8: 6
    1 करिंथकर 10: 4  
    2 करिंथकर 3: 17
    2 करिंथकर 8: 9
    2 करिंथकर 13: 14
    इफिसियन 4: 4-6
    फिलिपिझ 2: 6
    फिलिपिझ 2: 9-11
    कलस्सैकर 1: 15
    कलस्सैकर 1: 16
    कलस्सैकर 2: 9
    1 तीमथ्य 2: 5
    1 तीमथ्य 3: 16
    1 तीमथ्य 6: 14-16
    टायटस 2: 13
    इब्री लोकांस 1: 1-2
    इब्री लोकांस 1: 2
    इब्री लोकांस 1: 3
    इब्री लोकांस 1: 5
    इब्री लोकांस 1: 6
    इब्री लोकांस 1: 7
    इब्री लोकांस 1: 8
    इब्री लोकांस 1: 10
    इब्री लोकांस 2: 7
    इब्री लोकांस 3: 5
    इब्री लोकांस 13: 8
    1 पीटर 1: 1-2
    1 पीटर 1: 11  
    2 पीटर 1: 1
    1 जॉन 3: 16
    1 जॉन 5: 7
    1 जॉन 5: 20
    प्रकटन 1: 17
    प्रकटन 2: 8
    प्रकटन 3: 14
    प्रकटन 21: 6
    प्रकटन 22: 9
    प्रकटन 22: 13

देव आणि त्याचा पुत्र येशू बद्दल सत्य

हे काय गुंतागुंतीचे जाळे आहे

खोटे दावे प्रात्यक्षिक

प्रभु आमचा देव, प्रभु एकच आहे

संदर्भ

  •  
  •  

अटी आणि संकल्पना

येशू आमचा प्रभु

प्रारंभिक ख्रिश्चन लेखन

पहिले शतक
    दिडाचे
    रोमचा क्लेमेंट

दुसरे शतक
    अँटिऑकचा इग्नाटियस
    पापिया
    एरिस्टिडेस
    बर्नबास
    हर्मास शेफर्ड
    पॉलीकार्प
    II क्लेमेंट
    जस्टीन शहीद
    टाटियन
    अथेनागोरास
    अँटिओकचा थियोफिलस
    लिऑनचा आयरेनायस
    बायझँटियमचे थिओडोटस

तिसरे शतक

    मॅथेट्स - डायग्नेटस
    प्रॅक्सियास
    अलेक्झांड्रियाचा क्लेमेंट
    सबेलियस
    टर्टुलियन
    नोएटस
    हिप्पोलिटस
    अलेक्झांड्रियाचा ओरिजेन
    सायप्रियन
    नोव्हेटियन
    अलेक्झांड्रियाचा डायोनिसियस
    रोमचा डायोनिसियस
    ग्रेगरी थौमॅटर्गस
    लॅक्टॅन्टियस