पहिल्या शतकातील अपोस्टोलिक ख्रिस्ती धर्माची जीर्णोद्धार
प्रेम प्रथम येते
प्रेम प्रथम येते

प्रेम प्रथम येते